Úvodem

Nacházíte se na stránkách věnovaných projektu PrunierDataServer. Tento daemon určený pro operační systém Linux vytvořil Milan Slíva a tento daemon umožňuje například provozovat ekonomický software WinDUO v režimu klient/server (od verze WinDUO 1.67.C) a přistupovat k datům i prostřednictvím internetových linek s velmi dobrou efektivitou. Daemon také rapidně zrychlí práci na lokálních sítích v případě souběžné práce více uživatelů současně a zamezí možnému poškození dat nekorektním ukončením stanice v síti peer-to-peer.

Licence
Daemon je šířen pod licencí GPL verze 2.

Přístup k datům po internetových linkách
Pro přístup k datům prostřednictvím internetových linek je důležitá zejména dobrá latence mezi klientem a serverem (laicky označované jako ping) a dále propustnost v obou směrech. Na straně klienta minimálně 256Kb v obou směrech a na straně serveru 256Kb + 256Kb v obou směrech na každého dalšího souběžně pracujícího klienta. Teoreticky lze provozovat systém i na pomalejších linkách, ale zde je již pozorovatelné zpomalení systému vlivem propustnosti. V případě přístupu k datům z internetu doporučuji přečíst a aplikovat následující bod označený jako Bezpečnost.

Bezpečnost
V nastavení daemona lze povolit, popřípadě zakázat, přístup z jednotlivých IP adres a celých subsítí. PDS daemon neprovádí žádné šifrování komunikace a proto v případě přístupu z internetu důrazně doporučuji přístup za pomocí šifrovaného zabezpečeného tunelu, ideálně OpenVPN (v případě zájmu zde zřízení a nastavení OpenVPN popíšu). V žádném případě nedoporučuji PDS daemon spouštět na stroji či portech přímo přístupných z internetu. Také doporučuji nespouštět daemona pod uživatelem root, ale zřídit pro spouštění PDS zvláštního uživatele se zakázaným shellem a potlačeným loginem (jak toho docílit naleznete v popisu instalace) .

Syndikovat obsah